หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 

  ขอเชิญชวนผู้ที่มารับบริการจากเทศบาลตำบลบัววัฒนา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกับเทศบาลตำบลบัววัฒนา ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลบัววัฒนา

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 09.40 น. [ IP : 159.192.223.171 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)