หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 


นางนิยม ประมาณเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบัววัฒนา

 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสุรัสวดี ม่วงน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกรุงณพัฒน์ อำนาจภัทรกาญจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางธนภร รณภพรัตนกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางรัตติยา เง่าสุข
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาววันทนา สุขเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสมศรี สาเจริญ
ครู คศ.1


นางสาวทับทิม กาพย์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ