หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางนิยม ประมาณเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัววัฒนา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนิยม ประมาณเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุรัสวดี ม่วงน้อย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ เติมดี
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง