หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบัววัฒนา ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม สภาพความเป็นอยู่ โดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ใน การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาและ และการรวมกลุ่มจัดงาน ประเพณี หรือวันสำคัญในตำบล ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดความ สามัคคีขึ้นในตำบล
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง มีดังนี้
 
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ หมู่ที่ 7
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ (โรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
  ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา หมู่ที่ 1
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบัววัฒนา หมู่ที่ 1
   
 
   
วัด จำนวน 7 แห่ง

วัดบ้านลำบัวพัฒนา หมู่ที่ 1

วัดบ้านไร่เหนือพัฒนาราม หมู่ที่ 2

วัดบ้านเนินมะค่าน้อย หมู่ที่ 3

วัดบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4

วัดบ้านโคกพัฒนารารม (สวนประดู่ทอง) หมู่ที่ 5

วัดบ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6

วัดบ้านลำประสาน หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
  สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเขาน้อย หมู่ที่ 6
 
ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (สถานีตำรวจชุมชนตำบลบ้านโภชน์ - บัววัฒนา)
 
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ( รถน้ำเอนกประสงค์ )
 
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
ด่านตรวจยาเสพติด จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 1 – 8)
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 32 คน
 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน กองปราบอาสา
     

สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) จำนวน 8 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 250 คน