หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ประกอบด้วย
ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา และ หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า รวมความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 21
ถนนสายบัววัฒนา - โคกยาว ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา, หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา และหมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง รวมความยาว ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตำบลบัววัฒนา กับ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนโคกพัฒนา - บ้านติ้วน้อย ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา, หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านซับวารินทร์ รวมความ ยาว ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตำบลบัววัฒนา กับตำบล บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใน ตำบลบัววัฒนา
 
 
 
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 250 คน
 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มเยาวชน จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตร จำนวน 8 กลุ่ม
 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 141 คน
 
ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพเสริมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง จำนวน 36 กลุ่ม
 
 
 
ทรัพยากรดิน
  สภาพดินเป็นดินร่วน ดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะดินบริเวณที่ราบลุ่ม มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ใช้ประโยชน์ ในการ เกษตรกรรม เป็นหลัก
ทรัพยากรน้ำ
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประเภทคลอง จำนวน 12 สาย ผ่านพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การเกษตร และมี แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ประเภทอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
ทรัพยากรป่าไม้
  ในเขตตำบลบัววัฒนา มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีพื้นที่ป่าไม้หนาแน่นบริเวณภูเขาและเชิงเขา ในพื้นที่การเกษตรของประชาชนมีการปลูก ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ตะกู เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการปลูกต้นไม้ตามแนวถนน และบริเวณสถานที่ราชการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น