หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 201  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 15 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 144  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25ุ60-2562) [ 15 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 15 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 155  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 220  
 
  (1)     2