หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านซับวารินทร์ (ซอยคลองนาวิ่งฝั่งทิศใต้) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื นปรับเกรดไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จานวน 1,404 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประจาโครงการ  18 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา (ซอยนายสวิง มีนนท์) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยลงลูกรังจานวน 1,140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประจาโครงการ  18 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จานวน 2 สาย  18 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านลาประสาน ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จานวน 3 สาย   18 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง (ซอยบ้านนายมานพ เหม็นเณร) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นปรับเกรดไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จานวน 384 ลูกบาศก์เมตร  18 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า (ซอยข้างวัดเนินมะค่า) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยลงลูกรังจานวน 576 ลูกบาศก์เมตร  18 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว รถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน บษ ๖๔๕๐ เพชรบูรณ์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ  18 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง (ซอยนายเสมียน กรมรอด) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยลงลูกรังจำนวน 480 ลูกบาศก์เมตร  17 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง (ซอยไร่นายสมศักดิ์ ฟักเมฆ) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 720 เมตร หรือมีพื้น ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จำนวน 423 ลูกบาศก์เมตร  17 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๖ รายการ  14 ก.พ. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72