หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   14 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   27 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มและสิ่งของสาหรับบริการประชาชน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมดาเนินการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  20 ธ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๑๐ รายการ  20 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จานวน ๒ เครื่อง   20 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา (ซอยเขาบง) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน งานปรับเกรดถนน (รถเกรดเดอร์) ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก 564 ลูกบาศก์เมตร  16 ธ.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา (ถนนสายซอยประปา) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ความยาว 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง จานวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร  16 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ (สายไร่เหนือ – นานายคาพอง กับขุนทด) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน งานปรับเกรดถนน (รถเกรดเดอร์) ถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก 996 ลูกบาศก์เมตร  16 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า (ถนนสายเลียบคลองลามะดึกฝั่งทิศตะวันออก) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ความยาว 3,800 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง จานวน 2,400 ลูกบาศก์เมตร  16 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  16 ธ.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68