หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซ่อมแซมในจุดที่ช ารุดเสียหาย) หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพัฒนา (สายซอยข้างบ้านนางแมว ขิมทองหลาง) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปริมาณลูกรัง ๒๘๐ ลบ.ม. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร  29 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเติมน ายาเคมีถังดับเพลิงและซ่อมแซมถังดับเพลิงที่ช ารุด ฯลฯ จ านวน ๒๐ ถัง  29 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซับข่อย บริเวณหน้าบ้าน นายสมจิตร เพชรทอง หมู่ที่ ๖ บ้านล าตาเณร ต าบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท. ๑-๐๑ (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน)  27 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยล าบนเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้าน โคกพัฒนา ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน)  27 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ เหนือ ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (งด คันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน)  27 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมอ กงผัน หมู่ที่ ๑ บ้านบัววัฒนา ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน)  27 มิ.ย. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จ านวน ๓ รายการ  24 มิ.ย. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด -------------------------------------------------------------------- ตามที่ เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้มีโครงการ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด นั้น จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เบย์แอนด์วาย การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน ๕ รายการ  24 มิ.ย. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะค่า (สาย เลียบคลองล ามะดึกฝั่งทิศตะวันตก) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน งานปรับเกรดถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม.  23 มิ.ย. 2565 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 134