หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยาว - บ้านลำบัววัฒนา หมูที่ 5 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัววัฒนา   22 ส.ค. 2556 378
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณกลุ่มเนินสว่าง - คลองยาง ) ความจุ 12 ลบม.สูง 12 เมตร   16 ก.ค. 2556 564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจำตำบลบัววัฒนา บ้านบัววัฒนา หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2   15 ส.ค. 2555 491
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2   15 ส.ค. 2555 482
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 3    25 ก.ค. 2555 440
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจำตำบลบัววัฒนา   25 ก.ค. 2555 554
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจดทะเบียนพาณิชย์   7 ก.พ. 2555 975
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559   7 ก.พ. 2555 964
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีพาข้าวแลง ประจำปี 2554    13 ธ.ค. 2554 1087
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   25 พ.ย. 2554 1100
<< หน้าแรก...     65      66      67      68     (69)     70