หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายนาคอนกรีต สายซอยนายอานวย ชอบธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน วางท่อระบายนาคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐ x ๑ เมตร จานวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายนาคอนกรีต สายซอยนายธงชัย เฟื่องจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน วางท่อระบายนาคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐ x ๑ เมตร จานวน ๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายนาคอนกรีต สายซอยกรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน วางท่อระบายนาคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐ x ๑ เมตร จานวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (บริเวณทางแยกลาตาเณร ไปตามถนนสายบัววัฒนา-โคกยาว) ปริมาณงาน ขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์  30 เม.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพัฒนา (กลุ่มลำบนเหนือ) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓.๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์กลาส ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา (บริเวณกลุุ่มลำบนเหนือ ที่ดินนายสลัด กองมล)  24 เม.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา (บริเวณที่ดินนายสุรินทร์ เที่ยงธรม))  24 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน ฯ  24 เม.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มแก่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เม.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เม.ย. 2563 10
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 88