หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  16 เม.ย. 2563 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง จ านวน ๒๖ รายการ  17 ก.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๐ รายการ  16 ก.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเติมน ายาเคมีถังดับเพลิงและซ่อมแซมถังดับเพลิงที่ช ารุด ฯลฯ   16 ก.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ  16 ก.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๐ รายการ   16 ก.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน ๖ เครื่อง  16 ก.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน ๑๖ รายการ  16 ก.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายการ  10 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านซับวารินทร์ (สายซอยไร่นางชุม น้อยมา) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณงานลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง จ านวน 168 ลูกบาศก์เมตร   10 ก.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 102