หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดต่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน Social Network  15 ต.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา 2564  12 พ.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลต าบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จ านวน ๑ รายการ  30 เม.ย. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน ๓ รายการ   23 เม.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๘๖๗ เพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ  21 เม.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  21 เม.ย. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน ๔ หลัง   21 เม.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามผลดำเนินงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  20 เม.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  20 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564  20 เม.ย. 2564 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 118