หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านลาประสาน ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จานวน ๓ สาย เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้- สายที่ ๑ ซอยนายวิเชียร อินทร์โอสถ - สายที่ ๒ ซอยบ้านผู้ใหญ่อาทิตย์ ทองอินทร์ - สายที่ ๓ ซอยสุขดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านลาตาเณร (ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ คาสวัสดิ์) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจานวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จานวน ๒ สาย เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - สายที่ ๑ ซอยนายจุ่น บุญนาค ปริมาณงาน สายที่ ๒ ซอยไร่นายไพฑูรย์ ศรีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง (ซอยนายเสมียน กรมรอด) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจานวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะค่า (ซอยข้างวัดเนินมะค่า) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจานวน ๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านบัววัฒนา (ซอยนายสวิง มีนนท์) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจานวน ๑,๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๖ บ้านลาตาเณร (ซอยไร่นายธรรม ดาวเรือง) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จานวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง (ซอยไร่นายสมศักดิ์ ฟักเมฆ) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือมีพื้นปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จานวน ๔๒๓ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ่าง (ซอยบ้านนายมานพ เหม็นเณร) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง จานวน ๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตาบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ และหมู่ที่ ๗ บ้านซับวารินทร์ (ซอยคลองนาวิ่งฝั่งทิศใต้) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือมีพื นปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง จานวน ๑,๔๐๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75