หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   2 ก.พ. 2560 574
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562   8 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสารวจภาคสนาม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๑ ราย   3 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสารวจภาคสนาม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๑ ราย   3 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสารวจภาคสนาม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๑ ราย   3 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ ๓,๐๐๐ จานวน ๑๒ เดือน   1 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.17-0001 สายบัววัฒนา – บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4,5 บ้านโคกพัฒนา,บ้านวังอ่าง ตาบลบัววัฒนา กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ท   26 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา จำนวน ๗ รายการ   20 ก.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69