หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   2 ก.พ. 2560 553
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ   21 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ โอนเพิ่ม ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    20 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านซับวารินทร์ (สายซอยบ้านนายสว่าง กุลนะ และซอยไร่นายชัยชนะ บัวโฮม) ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 84 ลูกบาศ   20 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา จำนวน 2 สาย สายที่ 1 บริเวณนานายบุญเลิศ โคหนองบัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 168 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 บริเวณนานาง   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา (บริเวณทางข้ามเชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 3) ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 264 ลูกบาศก์เมตร   20 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน บ้านลำตาเณร (สายซอยซับข่อย) ปริมาณงานซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร   20 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลงดินลูกรัง สายวังอ่าง – ลำประสาน หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ รายการ   15 ส.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65