หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  25 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา  25 ก.พ. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  21 ก.พ. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง  19 ก.พ. 2564 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายสุวิทย์ ทองปั้น บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๘ รายการ  10 ก.พ. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคน พิการเทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายสมพงษ์ พงษ์เจตสุพรรณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๒ รายการ   10 ก.พ. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนางสมบัติ หาญค า บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๗ รายการ   10 ก.พ. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายวิจักรษณ์ พันทะนารี บ้านเลขที่ ๓๖๘ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๒ รายการ   10 ก.พ. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายล้ า กงเกวียน บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ จ านวน ๗ รายการ  10 ก.พ. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายธวัชชัย ภู่สิน บ้านเลขที่ ๗๑๗ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๒๑ รายการ  10 ก.พ. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 114