หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยเทคอนกรีตบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านซับ วารินทร์ ต.บัววัฒนา ปริมาณงาน งานคอนกรีตผสมเสร็จ 60 ลูกบาศก์เมตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 16.26 น. โดย คุณ สุภาพร ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน