หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างด าเนินการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างหน่วยงานอื่นในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 09.53 น. โดย คุณ สุภาพร ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 2 ท่าน