หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถานที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัววัฒนา ซึ่งการดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ โดยการฝึกอบรมและดำเนินการผลิตน้ำยาล้างจาน และน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว รวมทั้งสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 14.06 น. โดย คุณ กรุง อำนาจ

ผู้เข้าชม 245 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย