หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
มอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 71 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัววัฒนา โดยท่านเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา ประธานในพิธีเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ท่ามกลางผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำฝ่ายปกครอง มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
   ซึ่งกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา  ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึง เดือนกันยายน 2560 โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกสัปดาห์ (บางสัปดาห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันอื่นตามความเหมาะสม) ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพอนามัย และการประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน โดยวิทยากรจิตอาสา และวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ
   หลังจากรุ่นที่ 1/2560 สำเร็จการศึกษาแล้ว  นักเรียนรุ่นที่ 2/2560 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา จะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2560 เวลา 12.35 น. โดย คุณ กรุง อำนาจ

ผู้เข้าชม 430 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย