หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
มอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 71 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัววัฒนา โดยท่านเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา ประธานในพิธีเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ท่ามกลางผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำฝ่ายปกครอง มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
   ซึ่งกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา  ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึง เดือนกันยายน 2560 โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกสัปดาห์ (บางสัปดาห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันอื่นตามความเหมาะสม) ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพอนามัย และการประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน โดยวิทยากรจิตอาสา และวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ
   หลังจากรุ่นที่ 1/2560 สำเร็จการศึกษาแล้ว  นักเรียนรุ่นที่ 2/2560 ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา จะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2560 เวลา 12.35 น. โดย คุณ กรุง อำนาจ

ผู้เข้าชม 480 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X