หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
การประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 6-7,11-12 กันยายน 2560 เพื่อเป็นเวทีให้คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ตัวแทนส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานอื่นๆ ได้พบประชาชนในตำบลบัววัฒนา รวมทั้งการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชการให้ประชาชนได้รับทราบ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 13.20 น. โดย คุณ กรุง อำนาจ

ผู้เข้าชม 583 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย