หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง (ซอยเขาหมาแหงน) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน งานปรับเกรดถนน (รถเกรดเดอร์) ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุก 988 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประจาโครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ สุภาพร ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 5 ท่าน