หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 

 
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    เทศบาลตำบลบัววัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กศน. สถานศึกษาในพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุและโรงเรียนหวาน ดัน มัน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น.  ณ วัดลำบัวพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยภายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
    -  พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง โดยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ ซึ่งมีนายเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา  กล่าวรายงาน
     -  การแสดงหน้าเวที ชุดรำวงลอยกระทง ของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และโรงเรียนหวานดันมัน ตำบลบัววัฒนา
     -  การประกวดนางนพมาศ (อายุ 35ปี ขึ้นไป) รอบที่ 1
     -  การแสดงดนตรี และการรำวงหน้าเวที
     -  การประกวดนางนพมาศ รอบที่ 2
     -  การลอยกระทงกลาง ณ สระน้ำวัดลำบัวพัฒนา
     -  การรำวงย้อนยุค ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา และผู้ที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง  
     -  การประกาศรางวัลนางนพมาศ รอบสุดท้าย
     -  การรำวงย้อนยุค ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัววัฒนา และผู้ที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง  
     เทศบาลตำบลบัววัฒนา จึงขอขอบคุณผู้นำชุมชน ประชาชนทุกคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กศน. สถานศึกษาในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ได้ร่วมแรงสามัคคีกันจนทำให้การจัดงานประเพณีลอยกระทงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี    

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คุณ กรุง อำนาจ

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X