หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.17-0001 สายบัววัฒนา – บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4,5 บ้านโคกพัฒนา,บ้านวังอ่าง ตาบลบัววัฒนา กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตาบลบัววัฒนา อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมป้ายประจาโครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 13.52 น. โดย คุณ สุภาพร ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน