หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ ๒. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อ จานวน ๖๐ คน สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 09.17 น. โดย คุณ สุภาพร ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน