หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 


นายปัญญา กันศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0898030879
 


นายสุบิน นวลทิม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0829204170


นายสมหมาย เที่ยงธรรม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0938266997
 
 


นายอภิสิทธิ์ กลิ่นกุหลาบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0836311547


นายประเวช แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0877379629


นางวงเดือน อุดทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0810467468


นางสาวเยาวมาลย์ กองมนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0618735757


นายสุพรรณ ฤาชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0939793264


นายผล ศรียากูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0854564363


นายสุภาพ สียับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0929757958


นายสุทธิชัย หล่อบุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0624731864


นายประเสริฐ ลากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา
โทร : 0821698301