หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 


นายธีระ กงผัน
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบัววัฒนา
 


นายอภิสิทธิ์ กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภาเทศบาล


นายวัฒนา ยิ้มสุข
เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลบัววัฒนา
 
 


นายปัญญา กันศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นายชาลี ชาเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นายสมคิด ยมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นายสุรินทร์ เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นางเครือวัลย์ บงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นายสุดใจ ทองวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา


นายหยวน กับปลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัววัฒนา