หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซับข่อย บริเวณหน้าบ้านนายสมจิตร เพชรทอง หมู่ที่ 6 บ้านลำตาเณร ตำบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.1-01 (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสมอ กงผัน หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.1-01 (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลำบนเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.1-01 (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ท.1-01 (งดคันหินรางตื้น ทางเท้า และเกาะกลางถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,500 ชุด [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า (สายเลียบคลองลำมะดึกฝั่งทิศตะวันตก) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน งานปรับเกรดถนนลูกรัง (รถเกรดเดอร์) กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในตำบลบัววัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน นมช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 จำนวน 75 วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 397 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนเนินมะค่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15