หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๑๗๖๔ เพขรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ไฟประดับ พร้อมเก็บ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเทคอนกรีตผสมเสร็จบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา,หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา (ถนนสายบ้านบัววัฒนา-บ้านวังอ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในตำบลบัววัฒนา จำนวน ๖ โรงเรียน นมช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คนๆ ละ ๑๐๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๑ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๙ คนๆ ละ ๑๒๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]จ้างค่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบัววัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2566 ]เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ วัน ๑๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๙ คนๆ ละ ๒๐ กล่อง รวม ๑๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในตำบลบัววัฒนา จำนวน ๖ โรงเรียน นมช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน และนมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน รวมทั้งสิ้น ๒๘ วัน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๖๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ (สายซอยข้างบ้านนายละมัย) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37