หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-6220 เพชรบูรณ์ จำนวน 12 รายการ [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3867 เพชรบูรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา (คลองลำไม้แดง) ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปริมาณงานค่าจ้างเหมาแบคโฮ จำนวน 8 ชั่วโมง ปริมาณดินคันทาง 1,498 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร พร้อมป้ายประจำโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ไฟประดับ พร้อมเก็บ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง(UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในตำบลบัววัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน นมช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย -30 พ.ย 65 จำนวน 22 วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 397 คนๆละ 22 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 65 จำนวน 22 วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 11 คนๆละ 11 กล่อง รวม 242 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]จ้างค่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.17-003 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. 17-001 (กม.ที่ 7+500) สายบ้านวังอ่าง-บ้านลำประสาน หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง,หมู่ที่ 6 บ้านลำตาเณร,หมู่ที่ 8 บ้านลำประสาน ตำบลบัววัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 29 วัน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20