หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
เทศบาลตำบลบัววัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบล บัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอหนองไผ่ มีระยะห่างจากอำเภอหนองไผ่ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 63 กิโลเมตร เทศบาลตำบล บัววัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86.529 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,081 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบล
หนองไผ่
อำเภอ
หนองไผ่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล
กองทูล
อำเภอ
หนองไผ่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน  
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 1,687 ครัวเรือน จำนวน 6,002 คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน 3,050 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82
 
หญิง จำนวน 2,952 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ ราบสูงเป็นภูเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ลุ่มทั้งหมด และพื้นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร พื้นที่ราบสูงอีก บางส่วน เป็นพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ สภาพ ภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

พื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 7

พื้นที่ดอน ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7

พื้นที่ภูเขา (ราบสูง) ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 4, 6, 7, 8
 
 
สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน มีฝนตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม
 
 

ประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม ประเภท ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95

ประกอบอาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป ทำงานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 3

ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว มีเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 2
 
 
เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1 บัววัฒนา   493 493 986 259  
2 ไร่เหนือ   588 532 1,120 267
  3 เนินมะค่า   425 442 867 242  
4 วังอ่าง   332 314 646 179
  5 โคกพัฒนา   425 422 847 248  
6 ลำตาเณร   256 231 487 175
  7 ซับวารินทร์   334 334 668 208  
8 ลำประสาน   197 184 381 108
    รวม   3,050 2,952 6,002 1,687