หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 


นายเอนก ศรีสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา
โทร : 087-1177744
 


นายธีระ กงผัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา
โทร : 0646546056


นางสาวยุวดี บงแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา
โทร : 0816041918
 


นางแก้วมณี พันผง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0932101499


นายเทียม ศิริสม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 056781948