คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.กันจุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2554 เวลา 10.55 น. โดย คุณ พิสุทธิ์ รัตนวรรณ

ผู้เข้าชม 2750 ท่าน