ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บัววัฒนา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256139,82235,16159,48846,60365,89081,55855,90454,49555,62632,206--526,753
256018,47522,22938,51839,24549,99454,66454,76249,77450,03758,87966,20850,548553,333
25595,70810,02944,55846,29432,95421,52015,74022,26522,68144,66727,46213,787307,665
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ก.พ. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,387,751
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี