ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บัววัฒนา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256229,540-----------29,540
256139,82235,16159,48846,60365,89081,55855,90454,49555,62654,12837,86329,911616,449
256018,47522,22938,51839,24549,99454,66454,76249,77450,03758,87966,20850,548553,333
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ก.พ. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,199,322
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี